Diensten

Senior test analist

De taken waarvoor een senior Test analist wordt ingezet zijn gevarieerd. In kleine testprojecten voert hij of zij vaak geheel zelfstandig het testproject uit. Alle testfuncties worden door hem of haar uitgevoerd van Test management tot Test uitvoerder. In een groot project wordt een senior test analist vaak ingezet als coach en methodisch ondersteuner voor junior en medior testers. De senior Test analist rapporteert over voortgang en kwaliteit aan de Project manager.

Test coördinator

Een test coordinator wordt ingezet om het testproject te leiden in de wat kleinere projecten. Het aantal testers dat betrokken is bij het project is meestal niet groter dan 7. Bij grote projecten wordt valt de Test coördinator met een aantal anderen onder een Test manager. De Test coördinator rapporteert over voortgang en kwaliteit aan de Test manager of aan de Project manager.

Test manager

Een Test manager leidt grote testprojecten. Hij of zij stuurt meerdere Test coördinatoren aan, die op hun beurt weer meerdere testers aansturen. De Test manager rapporteert over voortgang en kwaliteit aan de Project manager.

Test adviseur

Een Test adviseur verbetert het testproces bij bedrijven die al testen of zet het testproces op bij bedrijven die nog niet gestructureerd testen. De Test adviseur stelt in samenwerking met de organisatie een rapport op waarin een voorstel wordt gedaan om in kleine stappen het proces te verbeteren.